Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Предраг Секулић

Predrag SekulicИме и презиме: Предраг Секулић
Мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Звање: наставник математике
Образовање: дипломирани саобраћајни инжењер
Радни дан/дани: понедељак - петак
Отворена врата: понедељак 10:00h – 10:45h.
Школски одбор: члан    
Тимови:  Тим за самовредновање рада школе (записничар), Тим за развој мешупредметних компетенција и предузетништва и праћење остварености образовних стандарда, Тим за професионални развој, Тим за професионалну оријентацију,
Активи: Стручно веће наставниика природних наука (председник) , Одељењско веће (записничар), Перагошки колегијум (члан)

Мила Илчић

Mila Ilcic
Име и презиме: Мила Илчић
Мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Звање: Професор географије
Образовање: Географски факултет Универзитета у Београду VII-1степен, дипломирани географ
Радни дан/дани: четвртак и петак
Отворена врата: четвртак
Секције:
Школски одбор:
Тимови: Тим за подршку ученицима- координатор Ученичког парламента, Тим за праћење међупредметних компетенција и предузетништва и праћење остварености образовних стандарда-члан, Тим за припрему ученичких екскурзија-члан
Активи: Актив природних наука-председник, Стручни актив за развојно планирање-члан, Педагошки колегијум-члан
Испит за лиценцу: ДА   

Ксенија Мутић

Ksenija MuticИме и презиме: Ксенија Мутић
Мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Звање: магистар ликовних уметности
Образовање: Ликовна академија Београд
Радни дан/дани: уторак
Отворена врата: уторак 13:10 – 13:40
Тимови: Тим за заштиту животне средине и естетско – еколошког уређења школе
Активи: Стручни актив одељењског већа; Стручни актив ТИО, Ликовне културе, Музичке културе и Физичког васпитања
Испит за лиценцу: ДА

Слађана Радојевић

Sladjana Radojevic
Име и презиме: Слађана Радојевић
Мејл: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Звање:  Професор српске књижевности и језика
Образовање:  VII Степен стручне спреме, Филолошки факултет Универзитета у Београду
Радни дан/дани: током целе радне недеље
Отворена врата: понедељак оd11h  до 12h
Секције: литерарно-драмска секција
Тимови:  Тим за културну и јавну делатност- координатор, Тим за инклузивно образовање- члан
Активи: записничар Одељенског већа
Испит за лиценцу: НЕ

Страна 3 од 3