Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Директорка о себи

direktorkaРођена сам 5. јуна 1964. године у Ваљеву. Одрасла сам у Ваљевској Каменици, где сам завршила основну школу. Средње образовање сам стекла у Ваљеву на смеру Стручни сарадник у служби јавног информисања – новинар сарадник. Завршила сам Филозофски факултет у Београду на Катедри за педагогију и стекла звање дипломирани педагог. Први пут сам се запослила 1990.године у Првој основној школи у Ваљеву, на замени, затим у ОШ „Десанка Максимовић“ такође на замени. Од 1992. године радила сам са по пола радног времена у овој и у ОШ „Драгољуб Илић“ у Драчићу.
Од 2.новембра 2002. године изабрана сам за директора ове школе
Удата сам и мајка двоје деце.
Полазећи од свог вишегодишњег рада, а у складу са реформама и новинама у области образовања Министарства просвете, циљ мога посла је да радим на подизању квалитета наставе, међусобних односа на релацији наставник – ученик – родитељ. Ова школа је постала место где ученици са задовољством долазе да уче и да се друже, наставници да раде, а родитељи су постали активни партнери у образовању и васпитању своје деце.
С обзиром да радим у основној школи више од две деценије, да сам по професији дипломирани педагог и да дужи низ година обављам посао директора, веома добро сам упозната са радом, организацијом и потребама школе.
У реализацији своје визије постављала сам и реализовала бројне циљеве:
- Омогућавање ученицима остваривање њихових образовних, културних и социјалних потреба и активне партиципације у свим сегментима рада школе
- Стварање предуслова за остваривање једнаких права на образовање за све
- Обезбеђивање материјалних и других услова за савремено образовање ученика, посебно талентованих ученика
- Значајнији утицај школе у васпитању и повећање безбедности ученика у школи
- Стварање пријатне атмосфере,кроз инсистирање на добрим међуљудским односима
- Активно учешће стручних организација и јавности – локалне управе и локалног становништва
- Инсистирање на тимском раду у школи
- Отварање врата школе родитељима у свим видовима сарадње    
Трудим се да будем руководилац који запосленима, деци и родитељима, даје лични пример и обезбеђује услове за максимално изражавање њихових способности, талената и креативности
Сматрам да је циљ школе, поред образовања, стварање услова да ученици буду активни учесници у наставном процесу, да им се омогући испољавање креативности, самосталности и способности,а то доводи до већег задовољства због напретка, до здравије и срећније деце и, наравно, до професионалног успеха оних који са том децом раде. Ценим амбициозне и радне особе, оне који перманентно раде на себи, а у интересу ученика и поштујем различитости онога што наш позив јесте.
Темељна основа за прави искорак напред је и улога директора у креирању савремене концепције школе, полазећи од иновативности, флексибилности и креативности.