Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Матична школа

skolaОсновна школа „Стеван Филиповић“ из Диваца је самостална васпитно-образовна установа за основно образовање и васпитање деце са подручја места: Дивци, Лозница, Веселиновац, Кланица, Лукавац, део Гвозденовића и Клашнића, као и Словца и Врховина.
Издвојена одељења матичне школе у Дивцима чине школе у Кланици, Лозници и Рабровици.
Основна школа у Дивцима формирана је као нижа Гимназија одлуком СНО Ваљево,школске 1952. године. Тада бивша осмољетка у Рабровици расформирана је на Основну школу у Рабровици са три одељења у Дивцима и четири у Рабровици.Тако је настала Нижа гимназија у Дивцима која је привремено смештена у просторије задружног дома где су живели и радили све до 1.септембра 1999. године, када је пресељена у нову школску зграду.
Школске 1844/45. године почела је са радом школа у Рабровици, и према доступним подацима то ово је једна од најстаријих школа у окружењу. Школа у Лозници основана је 1919.године, а 1954. године у Кланици.
Oбразовање и васпитање деце остварује се уз поштовање општих принципа образовања и васпитања, остваривањем циљева и стандарда образовања и васпитања. Као свој основни задатак образовање и васпитање генерација, школа је и до сада успешно обављала. У свом дугогодишњем раду ученици ове школе су имали великог успеха у наставним и ваннаставним активностима.Било је доста ученика наше школе од Општинског до Републичког такмичења. Са постојећим наставним кадром могу се очекивати добри резултати рада и у овој школској години.
Дакле, имајући у виду да је током 1999 године реновирана школа у Рабровици, да је 1997.године изграђена нова школа у Кланици, са постојећом у Лозници и новосаграђеном у Дивцима сви школски објекти испуњавају комплетне услове за реализацију свих елемената програма за основну школу.
Оно што је у наредној школској години веома важно је чињеница да је фонд наставних средстава увећан, да се доста радило на стручном усавршавању наставника,да се у матичној школи Дивци настава изводи по кабинетима, даје нам за право да очекујемо значајније успехе ученика,како у овој тако и у наредним школским годинама.
{youtube}mEfDhSoQD6Y{/youtube}