Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

Запослени

Квалификациона структура запослених радника на реализацији наставног плана и програма и Годишњег плана рада школе углавном је усклађена са потребама и може се рећи да је стручна заступљеност на високом нивоу, а од нестручно заступљених предмета остала математика .

ПРЕГЛЕД КАДРОВСКЕ СТРУКТУРЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

врста стручне спреме

радно место

занимање

%

радног

времена

1. Терзић Гордана

VII

директор

дипл.педагог

100%

2. Сакић Душица

VII

стр. сарадник

дипл.педагог

100%

РАЗРЕДНА НАСТАВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

стручна спрема

предмет који предаје

разред коме предаје

%

радног времена

1. Обрадовић Љиљана

VII

разредна настава

I

100%

2. Котараш Наташа

VII

разредна настава

II

100%

3. Николић Маријана

VII

разредна настава

III

100%

4. Пантелић Марина

VII

разредна настава

IV

100%

5. Стојковић Горан

VII

разредна настава

I,II, III, IV

100%

6. Мијаиловић Данијела

VII

разредна настава

I ,II, ,IV

100%

7. Илић Ивана

VII

разредна настава

II-IV

100%

8. Јовановић Милица

VI

разредна настава

I-III

100%

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

стручна спрема

предмет који предаје

%

рад. врем.

% ангажовања     у другој школи

1. Вилотијевић Сања замена (Симић Јелена)

VII

српски језик

библиотека

90%

10%

 

2. Марија Страиновић замена   (Николић Ана)

VII

немачки језик грађанско васпитање

45%

5% 

  50% ОШД.Максимовић“Ваљево

3. Радојичић Јелена замена (Вучићевић Бојана)

VII

енглески језик

80%

 

4. Марић Милица

VII

енглески језик

40%

60% ОШ "М. Ракић" Мионица

5. Мутић Ксенија

VII2

ликовна култура

25%

25% ОШ "М.Глишић" В.Каменица

25% ОШ "Д.Илић" Драчић

25% СШ „17 септембар“ Лајковац

6. Блажић Ненад

VII

музичка култура

25%

% ОШ“Ђ.Јакшић“М Крсна

7. Перић Саша замена (Софијанић Јована)

VII

историја

35%

 

8. Илчић Мила

VII

географија

35%

25% ОШ "М.Глишић“ Ваљево

10% Гимназија Ваљево

30% Прва основна Ваљево                    

9. Секулић Предраг

VII

математика

88%

 

10. Туфегџић Јелена

VII

физика

30%

Економска школа Ваљево

20% ОШ“Свети Сава“Попучке

11. Милојевић Верица

VI

биологија

40%

60% ОШ "М.Глишић" Ваљево

12.Терзић Јулијана

VII

хемија

20%

20%ОШ“Д.Дан“ Радљево

60%ОШ“СвСава“Памбуковица

  13. Тимотић Милован

VII

ТИО,

информатика

40%

60% ОШ "М. Глишић“ Ваљево

14. Жуњић Александар

VII

ТИО

20%

60% ОШ "С. С." Попучке

20% ОШ "М.Р." Мионица

15. Старчевић Предраг

VII

физичко васпитање

60%

40% ОШ "Свети Сава" Попучке

16. Јовановић Иван

VI

веронаука

50%

40% ОШ"Андра Савчић" Ваљево

АДМИНИСТРАТИВНО, ФИНАНСИЈСКО, ТЕХНИЧКО И ПОМОЋНО ОСОБЉЕ

ПРЕЗИМЕ И ИМЕ

врста струч.спреме

радно место

%

радног времена

1. Недељковић Радмила

VII

секретар

100%

2. Јовановић Дивна

VII

шеф рачуноводства

100%

3. Петровић Иван

VI

административно технички радник

100%

4. Ранисављевић Слободан

III

ложач

100%

5. Поповић Живота

III

домар

100%

6. Петровић Јасмина

I

помоћни радник - Дивци

100%

7. Ивановић Милеса

I

помоћни радник

100%

8. Ђуричић Славка

I

помоћни радник

100%

9.Мијаиловић Слободанка

I

помоћни радник - Лозница

100%

10. Марковић Мирјана

I

помоћни радник - Рабровица

50%

11. Срећковић Драгица

I

помоћни радник - Кланица

50%

Анкета

Да ли вам се свиђа наш сајт?

Резултати