Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Школски документи

Планови

Годишњи план рада школе за школску 2017/2018. годину

Развојни план школе 2014-2019

Извештаји

Извештај о раду директора за школску 2016/2017. годину

Извештај о раду школе за школску 2016/2017. годину

Извештај о самовредновању рада школе за школску 2016/2017. годину

Организација

Организациона структура рада школе

Распореди

Распоред рада наставника за школску 2019/2020. годину

Распоред часова нижих разреда

Правилници

Правилник о календару за школску 2019/2020. годин (табеларни преглед)

Правилник о календару за школску 2019/2020. годину 

Правила понашања ученика, запослених и родитеља

Календари

Школски календар рада

Школски календар активности за школску 2019/2020. годину

Распореди писмених провера

Распоред писмених провера од 1. до 4. разреда, прво полугодиште, школска 2021/2022. година

Распоред писмених провера од 5. до 8. разреда, прво полугодиште, школска 2021/2022. година

Пројекти

Пројекат "Родитељ у клупи"

Распоред активности обогаћеног једносменског рада

Сарадња са родитељима

Дани отворених врата за родитеље

Летопис

Школска 2016/2017. година

Одлуке