Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

Шеф рачуноводства

divna-jovanovicИме и презиме: Дивна Јовановић
Датум рођења: 26.03.1974.г
Образовање: Завршила економски факултет у Београду са просечном оценом 8,33.
Радно искуство:
Од 2000.г до 2001.г обавила приправнички стаж у МК „Узор“ ваљево,
Од 2001.г до 2003.г радила спољнотрговинске послове у предузећу „Радовић Компани“ Ваљево,
Од 2003.г до 2005.г обављала шпедитерске послове у предузећу „Термик Лајн“ Ваљево,
Од 2005.г до 2009.г радила књиговодствене послове у предузећу „Полиформ“ Ваљево,
Од 2009.г шеф рачуноводства у основној школи „Стеван Филиповић“ Дивци.