Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Јавна набавка мале вредности - превоз ученика

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( у даљем тексту ЗЈН) „Службени гласник РС“ бр. 124/2013 и 68/2015), члана 6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавне набавке мале враедности („Сл. Гласник РС“ бр.86/2015.), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.01/135-2 од 06.07.2017.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности бр.01/135 -3 од 06.07.2017. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности број 02/2017.
 
Преузмите:
 

Дан школе 2016. године

19.05.2016.године обележен је Дан школе. Свечана приредба, са почетком у 12 часова, испунила је очекивања свих гостију школе и запослених. Ученици су на занимљив начин представили „Плес кроз векове“. Ученици драмске секције су извели интересантан скеч, док су гости АНИП Ваљарица чији су чланови ученици наше школе, још једном, одушевили све присутне. За све госте и запослене приређен је и свечани ручак.

Семинар април 2016. године

Осмог априла 2016. године, у нашој школи, одржан је семинар под називом „Диференцирана настава“. Семинар је одржан како нашим наставницима тако и гостима из основних школа из Попучака и Ваљевске Каменице.

Страна 33 од 46