Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner
banner

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Часови анализе пробног завршног испита – 2020/2021.

Драги ученици,
часови анализе пробног завршног испита емитоваће се у суботу, 17.априла 2021., према следећем распореду:
  • од 9.00 до 10.00 анализа теста пробног завршног испита из српског језика;
  • од 10.00 до 11.00 анализа теста пробног завршног испита из математике;
  • од 11.00 до 12.00 анализа комбинованог теста пробног завршног испита;
Искористите могућност да сагледате своја постигнућа исказана на пробном завршном испиту и на основу тога употпуните своја знања како би остварили што боље резултате на завршном испиту.

Национална платформа за превенцију насиља - ''Чувам те''

Поштовани ученици, родитељи и наставници,
Влада Републике Србије уз подршку Канцеларије за информационе технологије покренула је пројекат за успостављање националне платформе за превенцију и сузбијање насиља у школама под називом "Чувам те".
На овој платформи су обједињени сви потребни аспекти превенције и алати за сузбијање насиља у школама. Национална платформа ''Чувам те'' се односи на информисање и едукацију свих ученика, родитеља и наставника.
Овде можете пронаћи све потребне информације о облицима насиља, препознавању и поступању у случајевима насиља, злостављања и занемаривања. Такође, свакодневно ће бити објављивани материјали из области превенције и заштите од насиља. Садржаји ће бити доступни свим ученицима, родитељима и наставницима.
Приступом платформи путем линка https://cuvamte.gov.rs/ имате могућност да се упознате са свим предузетим мерама, доступним програмима, активностима и актуелностима, све то у циљу подизања нивоа знања и информисаности овој теми. Тако заједничким деловањем, посвећено и континуирано радимо на стварању безбедног и подстицајног окружења за раст и развој сваког појединца унутар школске заједнице.

Обавештење за родитеље /друге законске заступнике ученика који уписују средњу школу

Портал Моја средња школа представља платформу која Вам омогућава да извршите електронске услуге у вези са пријемним испитом, завршним испитом и уписом у први разред средње школе за школску 2021/2022. годину, за школе чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе, са изузетком музичких, балетских и специјалних школа.
На порталу Моја средња школа: https://mojasrednjaskola.gov.rs можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе. Сходно Календару уписних активности, на дневном нивоу можете пратити главне актуелности.
Да бисте користили електронске услуге, потребно је да будете ауторизован корисник. Ауторизовани корисник може бити искључиво родитељ или други законски заступник који има одговарајућа права приступа до података о конкретном ученику,путем налога на Порталу Мој есДневник. Односно, уколико имате налог на порталу Мој есДневник или имате налог на Националном порталу за електронску идентификацију eID.gov.rs, којим приступате порталу Мој есДневник, омогућене су следеће електронске услуге:
- подношење електронске пријаве за полагање пријемних испита
- подношење приговора на резултате завршног испита
- подношење електронске листе жеља
- подношење електронске пријаве за упис у средњу школу
Налог на есДневнику можете добити од разредног старешине у основној школи, а налог на државном порталу за електронску идентификацију можете сами креирати регистровањем на eID.gov.rs.
Позивамо вас да, у складу са текућом епидемиолошком ситуацијом, а, пре свега, због здравља и безбедности, користите расположиве електронске услуге у вези са процедурама за упис у средњу школу. Свакако, све захтеве ћете моћи и на стари начин да поднесете, непосредно у школи.

Страна 17 од 67