Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Пилот-пројекат „Обогаћени једносменски рад“

Од 16. септембра 2019. године у нашој школи се реализује пилот-пројекат „Обогаћени једносменски рад“. У оквиру пројекта се спроводе активности које имају за циљ развој кључних компетенција за целоживотно учење и међупредметних компетенција код ученика. Тим за квалитет и развој установе је, на основу испитивања мишљења и ставова ученика и родитеља, сачинио план активности које су употпуњују образовно-васпитне потребе ученика.
Ученици сваког дана имају „Подршку у учењу“ на којој могу да на креативне и интересантне начине упознају различите методе и технике успешног учења као и да употпуне, унапреде и увежбавају знања стечена на часовима редовне наставе.
Активност „Играјмо се учећи, учимо игре“ реализује се сваког понедељка, среде и петка у „Клубу друштвених игара“, простору који је специјално за ову намену опремљен најразличитијим логичким, друштвеним, забавним и едукативним играма као и намештајем који употпуњује доживљај забавног учења, могу да савладају правила различитих игра, такмиче се и тако развијају такмичарски дух и позитивне социјалне вештине.
Сваког уторка за ученике који желе да развијају своју креативност али и предузетнички дух реализује се радионица „Правимо сапуне“ на којој ученици имају задатак да реализују сопствене идеје и на тај начин дођу до финалног производа различитих врста сапуна.
Ученици који желе да усавршавају своје дигиталне компентенције, сваког четвртка, могу учествовати у „Радионици за филм и фотографију“ на којој израђују различите врсте фотографија и видеа уз помоћ веб-алата и своје продукте могу презентовати на различитим манифестацијама школе.
Петак је резервисан за добре ритмове и активност „Плесом до матуре“ на којој ученици уче кораке и фигуре најпознатијих класичних и латино плесова.

Одлука о одређивању лица за заштиту података личности

На основу члана 126. став 4. тачка 18. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) и члана 192. Закона о раду (Сл. гласник РС 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), а у вези са чланом 56, чл.57 и чл.58 Закона о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“, број 87/2018), директор Основне школе „Стеван Филиповић“ из Диваца доноси ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ.
 
Преузмите:
 

Онлајн курсеви енглеског језика

besplatni-online-kurseviДраги ђаци,
Обавештавамо Вас да смо у сарадњи са компанијом LINK group обезбедили бесплатне онлајн курсеве енглеског језика.
ITAcademy као део компаније LINKgroup овим курсевима пружа одличну прилику ђацима који желе да усаврше и унапреде своје знање енглеског језика да постану што успешнији у даљем образовању и касније у послу. Уколико сте ђак од V до VIII разреда и желите да унапредите своје знање енглеског језика позивамо Вас да се пријавите за бесплатан онлајнкурс енглеског језика код свог наставника који ће одлучити ко ће добити могућност за похађање ових курсева.
Уколико будете били један од добитника, добићете поклон код са којим остварујете право на бесплатан курс. Након што добијени код унесете на страни пријаве добићете на мејл сва потребна упутства за похађање изабраног онлајн курса. Позивамо све ђаке да се активно укључе у усавршавање знања енглеског језика како би тиме себи отворили што више могућности за даље образовање и развој каријере.

Страна 13 од 46