Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

Одлука о одређивању лица за заштиту података личности

На основу члана 126. став 4. тачка 18. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гласник РС 88/2017, 27/2018 – др. закони и 10/2019) и члана 192. Закона о раду (Сл. гласник РС 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење), а у вези са чланом 56, чл.57 и чл.58 Закона о заштити података о личности („Сл. Гласник РС“, број 87/2018), директор Основне школе „Стеван Филиповић“ из Диваца доноси ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ.
 
Преузмите:
 

Онлајн курсеви енглеског језика

besplatni-online-kurseviДраги ђаци,
Обавештавамо Вас да смо у сарадњи са компанијом LINK group обезбедили бесплатне онлајн курсеве енглеског језика.
ITAcademy као део компаније LINKgroup овим курсевима пружа одличну прилику ђацима који желе да усаврше и унапреде своје знање енглеског језика да постану што успешнији у даљем образовању и касније у послу. Уколико сте ђак од V до VIII разреда и желите да унапредите своје знање енглеског језика позивамо Вас да се пријавите за бесплатан онлајнкурс енглеског језика код свог наставника који ће одлучити ко ће добити могућност за похађање ових курсева.
Уколико будете били један од добитника, добићете поклон код са којим остварујете право на бесплатан курс. Након што добијени код унесете на страни пријаве добићете на мејл сва потребна упутства за похађање изабраног онлајн курса. Позивамо све ђаке да се активно укључе у усавршавање знања енглеског језика како би тиме себи отворили што више могућности за даље образовање и развој каријере.

Видовдан, школска 2017/2018. година

Видовданска свечаност је, већ традиционално, обележена 28. јуна. То је један од најлепших дана у нашој школи јер тај дан се јавно похваљују и награђују ученици који су својим континураним радом и трудом остварили одличан успех као и ученици који су се истакли на разним такмичењима и ваншколским активностима.
Ове године је за ученика генерације као и спортисту генерације проглашен Немања Поповић.
Такође, и ове године су награђени и наставници који су својим ангажовањем допрнели унапређивању рада школе.

Страна 10 од 42