Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Дечја недеља

Дечја недеља обележена је од 05.10. до 09. 10. 2015.године. Уоквиру које су одржане различите активности :
- турнир у малом фудбалу;
- пријем првака у Дечји савез;
- спортски сусрети родитеља, ученика и запослених у школи;
- прављење играчака од рециклажних материјала за ученике нижих разреда;
- „Игре без граница“.

"Без насиља, молим!"

Тематска недеља „Без насиља, молим“ реализована је од 15. до 18.09.2015.године, у току које су ученици упознати са свим облицима, врстама и нивоима насиља. Учествовали су у радионицама које су за циљ имале приказивање начина и метода решавања сукоба мирним путем.
Представници МУП-а Ваљево су ученицима одржали предавање на тему „Вршњачко насиље“.
Учесници драмске секције су, кроз интересантне скечеве, приказали последице које са собом носи насиље.

Семинар август 2015. године

Нова школска година почела је стручним усавршавањем наставника. Семинар под називом „Како унапредити процес самоевалуације у настави“ одржан је 25.08.2015.године.

Страна 47 од 56