Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Tематска недеља „Без насиља, молим“

У периоду од 19. до 23. 09.2016. године, у нашој школи, рализивана је тематска недеља „Без насиља, молим“ која за циљ има упознавање ученика са врстама насиља, последицама насилног понашања, промовисање ненасилне комуникације за решавање свих неспоразума као и којим особама у школи се могу обратити уколико буду изложени насиљу или такво понашање примете у школи.
Ученици су имали прилику да учествују на литерарном и ликовном конкурсу са темама „Насиље проблем ствара“ и „Волим игру, насиље ми не треба“. Такође, извршено је и анкетирање ученика о препознавању вршњачког насиља. Сви ученици школе су имали прилику да одгледају скеч „Другарство“ који су извели ученици драмско – рецитаторске секције. Организована је и заједничка израда паноа „Без насиља, молим, ја тако волим“ као и радионица за ученике седмог разреда о препознавању туђих осећања.
Предавачи Полицијске управе Ваљево, Јелена Петровић и Јелена Пиљић Никићевић су одржале интересантно предавање на тему „Насиље у породици“.

Јавна набавка мале вредности - превоз ученика

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( у даљем тексту ЗЈН) „Службени гласник РС“ бр. 124/2013 и 68/2015), члана 6.Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавне набавке мале враедности („Сл. Гласник РС“ бр.86/2015.), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности бр.01/135-2 од 06.07.2017.године и Решења о образовању Комисије за јавну набавку мале вредности бр.01/135 -3 од 06.07.2017. године припремљена је КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈA за јавну набавку мале вредности број 02/2017.
 
Преузмите:
 

Дан школе 2016. године

19.05.2016.године обележен је Дан школе. Свечана приредба, са почетком у 12 часова, испунила је очекивања свих гостију школе и запослених. Ученици су на занимљив начин представили „Плес кроз векове“. Ученици драмске секције су извели интересантан скеч, док су гости АНИП Ваљарица чији су чланови ученици наше школе, још једном, одушевили све присутне. За све госте и запослене приређен је и свечани ручак.

Страна 43 од 57