Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Тематска недеља: "Бити здрав, cool је ствар"

Тематска недеља о заштити здравља и неговању здравих стилова живота реализована је веома успешно, кроз разноврсне и бројне активности. Кроз часове редовне наставе, слободних активности и одељењске заједнице били су укључени сви ученици и наставници, а садржаји су повезани из готово свих наставних предмета. Програм заједничких активности одвијао се кроз литерарни и ликовни конкурс, акцију сакупљања старог папира и лименки, предавања стручних сарадника из Завода за јавно здравље из Ваљева и наших наставника на теме здраве исхране, алкохолизма, штетности дувана, промена у пубертету, израду паноа и тематских зидних новина, спортске активности. Најинтересантнија активност за ученике била је припрема здравог доручка и ужине коју су реализовали сами уз помоћ учитеља и на крају уживали у резултатима свога рада.