Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Тематска недеља „без насиља, молим“

У периоду од 22. до 24. 02.2017. године, у нашој школи, рализивана је тематска недеља „Без насиља, молим“- 2, која за циљ посећање ученика о последицама насилног понашања.
У оквиру недеље реализивана је анкета за ученикена тему „Без насиља, молим“.
Такође одржана је заједничка седница Наставничког већа и свих запослених ради подсећања запослених на Посебан протокол за заштиту ученика и деце од насиља, као и Приручником за примену Протокола. Састанак је водио Тим за заштиту уленика од насиља, злоствљања и занемаривања.
За ученике је одржанопредавање од стране предавача Полицијске управе Ваљево Јелене Петровић на тему „Спречимо вршњачко насиље“.