Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Tематска недеља „Без насиља, молим“

У периоду од 19. до 23. 09.2016. године, у нашој школи, рализивана је тематска недеља „Без насиља, молим“ која за циљ има упознавање ученика са врстама насиља, последицама насилног понашања, промовисање ненасилне комуникације за решавање свих неспоразума као и којим особама у школи се могу обратити уколико буду изложени насиљу или такво понашање примете у школи.
Ученици су имали прилику да учествују на литерарном и ликовном конкурсу са темама „Насиље проблем ствара“ и „Волим игру, насиље ми не треба“. Такође, извршено је и анкетирање ученика о препознавању вршњачког насиља. Сви ученици школе су имали прилику да одгледају скеч „Другарство“ који су извели ученици драмско – рецитаторске секције. Организована је и заједничка израда паноа „Без насиља, молим, ја тако волим“ као и радионица за ученике седмог разреда о препознавању туђих осећања.
Предавачи Полицијске управе Ваљево, Јелена Петровић и Јелена Пиљић Никићевић су одржале интересантно предавање на тему „Насиље у породици“.