Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Семинар

У нашој школи је у суботу, 11.02.2023. године, реализован семинар „Корак по корак кa квалитетном инклузивном образовању“. Водитељи семинара Милева Мојић и Марица Николовски су истакле значај укључивања деце из осетљивих група у редован наставни рад, израду документације која подразумева праћење напредовања ученика, ресурсе и оцењивање ученика.
Семинару су присуствовали директор школе, педагог школе, наставници предметне и разредне наставе.