Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

Дан розе мајица

У оквиру тематске недеље „Без насиља, молим“ обележен је и Међународни дан борбе против вршњачког насиља. Током последење недеље у фебруару, ученици су свакодневно различитим активностима као што су израда плаката, презентација, ликовних и литерарних радова, учили на који начин се може неговати толеранција и емптија као и стицали вештине за правилан начин решавања сукоба.
Једна од најупечатљивијих активности је долазак свих ученика и запослених у розе мајицама којом је послата важна порука – У НАШОЈ ШКОЛИ НАСИЉУ НЕМА МЕСТА!!!