Основна школа "Стеван Филиповић", Дивци

header

„Без насиља, молим“ - 2. део, школска 2019/2020. година

Током последње недеље у фебруару реализована је тематска недеља „Без насиља, молим“ – други део у оквиру које је обележен и Дан борбе против вршњачког насиља. Током недеље ученици су се још једном подсетили на Посебан протокол за заштиту деце и ученика од дискриминације, злостављања и занемаривања, свим ученицима су још једном представљени чланови школског Тима за заштиту ученика од насиља као и чланови Вршњачког тима за превенцију насиља. У ходнику школе постављено је и „Сандуче поверења“ где ученици могу написати уколико имају неки проблем. Гости из ПУ Ваљево Јелена Филиповић и Јелена Петровић одржале су предавање на тему „Облици вршњачког насиља“ и „Злоупотреба друштвених мрежа“. Такође, одржане су и спортске игре које су указале на важност фер-плеја. Лииковним радовима и израдом паноа на тему борбе против насиља затворена је тематска недеља али не активности за превенцију насиља које се у нашој школи реализују редовно и систематски.